Williams-Beuren Syndroom

Het Williams-Beuren syndroom is vrij zeldzaam. Naar schatting worden per jaar in Nederland tien tot vijftien kinderen geboren met Williams-Beuren syndroom. Het komt even vaak voor bij meisjes als bij jongens. Kinderen met WBS hebben een open, uitnodigend gezicht en een vriendelijk karakter. 
Ongeveer driekwart van de kinderen heeft een kenmerkende aangeboren hartafwijking, namelijk een vernauwing van de aorta (SVAS). Vrijwel altijd zijn er de eerste jaren problemen met de groei en de voeding: veel braken, spijsverteringsproblemen en veel – vooral ’s nachts – huilen. De ontwikkeling kent een trage start. In vergelijking met leeftijdgenoten is er een achterstand in motoriek, aandacht, taal- spraak, coördinatie en contact. Vanaf de schoolleeftijd komt het vriendelijke en sociale karakter meer naar voren. 

Bij jonge kinderen kan de aandoening moeilijk te herkennen zijn. Vanaf de schoolleeftijd wordt het uiterlijk karakteristieker. Toch wordt ook bij ouderen de aandoening nog lang niet altijd herkend. 

Zie voor meer informatie de Vouwfolder Williams-syndroom

Hieronder enkele links naar beschrijvingen van het Williams-syndroom. Ook wel Williams-Beuren syndroom genoemd.

kinderneurologie.eu

Wikipedia

Williams-Beuren Netwerk Belgie

W Braam AVG arts